Ugyan a munkanélküliségi rátánk hivatalosan jobb, mint az európai átlag, ám a sokkal átfogóbb képet festő foglalkoztatásban egyelőre Romániával és Bulgáriával vagyunk egy szinten és az uniós átlaghoz is alulról közelítünk. A keresetek szintjén is látszik javulás magunkhoz képest, de a régióhoz történő felzárkózás ezidáig nem indult meg, sőt ebben a tekintetben lemaradók vagyunk. Az átlagos keresetek Csehországban 50%-kal, Szlovákiában 30%-kal magasabbak, mint Magyarországon. Míg nálunk 2015 utolsó negyedévében 4,5%-kal emelkedtek a bérek az előző évhez képest, addig Romániában 11,4%-kal. Rövid távon változást még aktívabb képzésekkel, valamint a munkát terhelő adók csökkentésével lehetne eredményt elérni. Tartós és hosszabb megoldást az oktatási rendszer átalakítása jelenthetne.Ehhez viszont már most konszenzusra volna szükség, modellezni kellene, hogyan nézzen ki az oktatási rendszer 10 év múlva. Egy modern, versenyképes rendszerben a munkavállaló nem elsősorban a szakmát tanulja meg, hanem megtanul alkalmazkodni, megtanul tanulni, az állandóan változó kihívásoknak eleget tenni, formálódni, változtatni.

Az M1 Szemtől szembe című elemző műsorában György Lászlóval vitatkoztunk, beszélgettünk a témáról. A műsorvezető Szabó Anett volt.

Főbb pontok:

  • Ugyan 2011-től magyar munkanélküliségi ráta lecsökkent 10% feletti szintekről 6.2%-ra, de a javulás 50%-a köthető részben állami programokhoz, a közfoglalkoztatottak beszámításához, valamint a külföldön dolgozó, de Magyarországon bejegyzett munkavállalókhoz. A maradék, kicsivel több, mint 50% fűződik a versenyszférában dolgozók növekvő számához. Ráadásul a munkanélküliségi ráta a régióban is mindenhol meredeken esett az előző időszakban, a cseheknél 9%-ról 6%-ra, lengyeleknél, szlovákoknál 16%-ról 10% közelébe.
  • Másrészről a munkanélküliségi ráta azokhoz képest viszonyít, akik akarnak dolgozni, keresnek munkát, regisztrálva vannak a rendszerben. Ennél jóval átfogóbb képet ad a munkaerőpiacról és gazdasági aktivitásról a 20 és 64 év közötti népesség foglalkoztatási rátája, amiben szintén van előrelépés, de egyelőre az uniós átlag alatt vagyunk (az uniós átlag 70% közelében van, mi 67%-os rátát produkálunk jelenleg), és ezzel nagyságrendileg Bulgáriával és Romániával mozgunk egy szinten.
  • A munkaerőpiaci tendenciák a régióban hasonlóan néznek ki, ám, ami mindenkit izgat, a bérek kérdése: mikor érjük utol Nyugat-Európát, de első lépcsőként a visegrádi országokat. Hiszen az átlagos keresetek Csehországban 50%-kal, Szlovákiában 30%-kal magasabbak, mint Magyarországon. Ezen a téren pedig nem sikerült közelíteni, sőt, úgy tűnik, megy el mellettünk a régió: míg nálunk 2015 utolsó negyedévében 4,5%-ka emelkedtek a bérek az előző évhez képest, addig Romániában 11,4%-kal, Csehországban 8,6%-kal.
  • Hiába van hiány nálunk szakképzett munkaerőből, ez a réteg inkább Nyugat-Európát választja. A vállalkozások pedig nincsenek azon a szinten, hogy jelentősen megemelt bérekkel itthon tartsák őket, mert a magasabb munkaerőköltséget sok esetben nem tudnák kigazdálkodni. Ez a helyzet visszavezethető a magyar gazdaság elmaradó versenyképességére és az iparágak, szektorok alacsony hozzáadott érték szintjére. Rövid távon változást még aktívabb képzésekkel, valamint a munkát terhelő adók csökkentésével lehetne eredményt elérni főleg az alsó jövedelmi sávokban, amellyel a munkáltatók munkaerő felvételét valamelyest ösztönözni lehetne, de tartós és hosszabb megoldást az oktatási rendszer átalakítása jelenthetne.
  • Ehhez viszont már most konszenzusra volna szükség, modellezni kellene, hogyan nézzen ki az oktatási rendszer 10 év múlva. Én úgy gondolom, a modern munkaerőpiac úgy néz ki, hogy olyan munkaerőt, munkavállalót nevel ki a rendszer, amely nem elsősorban a szakmát tanulja meg, hanem megtanul alkalmazkodni, megtanul tanulni, az állandóan változó kihívásoknak eleget tenni, formálódni, változtatni. Márpedig nálunk, ahol Európán belül az egyik legmagasabb az aránya a digitális és funkcionális analfabétáknak (akik nem tudják használni a modern informatikai, online eszközöket és, ha hozzá is férnek, nem értik meg az olvasott szöveget), volna mit tenni ezen a téren.

A teljes interjú:

https://www.mediaklikk.hu/video/szemtol-szembe-2016-03-30-i-adas/